Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 • Program Psihosocialne rehabilitacije v Simonovem zalivu 2023

   

  Program Psihosocialne rehabilitacije bo potekal tokrat na željo mnogih članov DLS v Sloveniji, v Simonovem zalivu od 4. septembra do 11.septembra 2023.Ker pa so kapacitete v  slovenskih turističnih krajih omejene in jih je bilo potrebno rezervirati že v lanskem letu in število  udeležencev javiti že pred poletjem, smo imeli kar nekaj težav s pravočasnim  obveščanjem naših članov. Tako smo že konec junija morali oddati in zaključiti seznam udeležencev programa Psihosocialne rehabilitacije v Simonov zaliv. Prijavljenih je okoli 60 članov DLS in njihovih spremljevalcev. Program bo potekal od ponedeljka 4.septembra, prijave na recepciji hotela Haliaetum v Simonovem zalivu po 14.uri in začnemo z večerjo, zaključimo program pa v ponedeljek 11.septembra po zajtrku do 10. ure.

  Zneski kotizacij v spodnji tabeli pokrivajo paket 7.polpenzionov po osebi. Avtobusnega prevoza nismo mogli organizirati, ker je bilo premalo prijavljenih za avtobus. Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da mesečno prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov bodo lahko uveljavljali subvencionirano kotizacijo za program psihosocialne rehabilitacije. Prijavljeni člani in njihovi spremljevalci kotizacijo nakažete do 21. 8.2023 na transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487 Organizacijski vodja programa: Marija Tomšič Kotizacije za program Psihosocialne rehabilitacije v Simonovem zalivu 2023

   

    Subvencionirani

    laringektomirani

  Člani in zakonci

  oziroma  spremljevalci

    Podporni  člani

          Ostali

     Bivanje in lastni

          prevoz

   Bivanje in lastni

          prevoz

  Bivanje in lastni

          prevoz

  Bivanje in lastni

          prevoz

   

            260

   

          385

   

                                 490

                                600

   
 • Vabimo Vas  v program Ohranjevanja zdravja v Dolenjskih Toplicah  

  od 18. 6.2023- 24.6. 2023

   

  Program   Ohranjevanja zdravja bo letos potekal pod podobnimi pogoji kot lani, oziroma skladno  s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS  na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 80 udeležencev. Pogoj za vključitev v program je poleg oddane prijave, opravljen preskus hoje na 2 km ali ustrezno zdravniško potrdilo. Program je prilagojen različnim skupinam telesnih zmožnosti udeležencev in ima za cilj izboljšati telesno pripravljenost članov, zato so posamezne minimalne prvine programa (npr. udeležba na jutranji telovadbi) in elementi programa po odredbi strokovnega vodstva obvezni. Za člane, ki iz opravičenih razlogov, preskusa hoje niso mogli opraviti, bo ta preskus opravljen v okviru programa .

 • VABIMO VAS NA OBČNI ZBOR DLS

   

  ki bo v sredo, 30. 3. 2022, v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani,

  z začetkom ob 10. uri

   

  1 Otvoritev Občnega zbora

  2. Izvolitev delovnega predsedstva

  3. Izvolitev organov Občega zbora:

            a. verifikacijske komisije

            b. zapisnikarja

           c. dveh overovateljev zapisnika

  4. Podelitev priznanj jubilantom

        5. Poročilo predsednika o delu v 2021

  6. Predlog zaključnega računa za leto 2021

  7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2021

  8. Razprava o poročilih in glasovanje

  9. Program dela DLS in finančni načrt za leto 2022

  10. Razno

   

  Po zaključku Občnega zbora bomo pripravili še družabno srečanje.

   

                                                                                                                       Vabljeni!                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                Za IO: Ivan Košak

   

   

   

 • ZAKONSKE SPREMEMBE S PODROČJA INVALIDSKO POKOJNINSKEGA VARSTVA INVALIDOV!

  Za naše člane objavljamo zakonske osnove sprememb s področja invalidsko pokojninskega varstva invalidov, ki zadevajo urejanje in ocenjevanje telesnih okvar. Hkrati prilagamo ustrezen obrazec ZPIZ za uveljavljanje pravice do invalidnine.

   

  Povezava do zakonodaje se nahaja na : http://www.dls-slo.si/sites/default/files/zakonospremembiinvalidnine.pdf

  Povezava do ZPIZ obrazca se nahaja na povezavi: http://www.dls-slo.si/sites/default/files/zahteva_za_priznanje_pravice_d...

Za podporo pri dokumentaciji skrbi:

Dokumentacijo DLS podpira Dr.Explain

Ostale platforme Društva laringektomiranih Slovenije:

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.