Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabimo Vas  v program Ohranjevanja zdravja v Dolenjskih Toplicah  

od 18. 6.2023- 24.6. 2023

 

Program   Ohranjevanja zdravja bo letos potekal pod podobnimi pogoji kot lani, oziroma skladno  s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS  na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 80 udeležencev. Pogoj za vključitev v program je poleg oddane prijave, opravljen preskus hoje na 2 km ali ustrezno zdravniško potrdilo. Program je prilagojen različnim skupinam telesnih zmožnosti udeležencev in ima za cilj izboljšati telesno pripravljenost članov, zato so posamezne minimalne prvine programa (npr. udeležba na jutranji telovadbi) in elementi programa po odredbi strokovnega vodstva obvezni. Za člane, ki iz opravičenih razlogov, preskusa hoje niso mogli opraviti, bo ta preskus opravljen v okviru programa .

Pri vključevanju v program imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da bo število udeležencev preseglo imenovano omejitev se bo izbor vršil na podlagi izpolnjenih zgoraj opisanih pogojev in na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo :datum prijave, socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd. Tudi letos kotizacija obsega opcijo avtobusnega prevoza (če bo seveda dovolj interesentov). Avtobus bo predvidoma startal iz smeri Prekmurja (v podobni smeri kot za program Psihosocialne rehabilitacije),  z namenom, da bi čim bolje pripravili program Vas prosimo, da čim prej potrdite svojo udeležbo oziroma vplačate predlagano kotizacijo, za katero je skrajni rok 5.6.2023. Nakazilo izvršite na transakcijski račun DLS: SI56 6100 0000 1418 487 z navedbo namena nakazila : vaše ime in priimek –za program O.Z.

 Kotizacija za Dolenjske Toplice od

18.6.- 24. 6.2023

 Kotizacija pokriva 6 polpenzionov po osebi, Če bo dovolj interesentov bomo pripravili avtobus iz smeri Murske Sobote . Program bomo začeli 18.6.2023 s prihodom v hotel med 14. in 17. uro.

 

Kotizacija  pokriva polpenzion po osebi:

 

                                                           Dvoposteljna                           Enoposteljna

                                                                  soba                                   soba

 

Člani in spremljevalci                           252 eur                                  372 eur

                           

Podporni člani                                      331 eur                                  451  eur

 

 Ostali                                                    424 eur                                   681 eur

 

Program ponuja še možnosti: rekreativnih pohodov, nordijsko hojo,hidrogimnastiko, kolesarjenje, rekreativne igre itd.

 

                                                                                                                     Predsednik DLS:

                                                                                                                        

                                                                                                                          Ivan Košak

 

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.