Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

                                      Članarine v 2021            

           

Na dopisni seji 15. 12. 2020 je IO DLS sprejel sklep o višini članarine za 2021:

 

 za laringektomirane 12 eur

 za podporne člane  25 eur

            

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, lahko  na IO naslovijo vlogo za znižanje  ali oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da so mesečno v letu 2020 prejemali dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  bodo lahko uveljavljali subvencionirano kotizacijo za tiste programe, ki imajo predvideno takšno znižanje.

 

Članarino in podporno članarino lahko nakažete z navedbo na mena članarina – ter zapišete ime in priimek na:

                                

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

              

                                                                                                          Izvršni odbor DLS