Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabilo na delni Občni zbor

 

Spoštovani člani in dragi prijatelji DLS,  COVID 19 je tudi našem društvu povzročilnemalo nevšečnosti, saj smo morali zaradi pandemije preklicati prvotno predvideni Občni zbor. AJPES je odobril elektronsko oddajo zaključnih računov in poročil ter naknadno  potrjevanje na občnih zborih. Po drugi strani so  določila preventivne varnostne razdalje in omejitve zbiranja onemogočila »klasične« občne zbore in narekovala sprejemanje na delnih občnih zborih. Zato Vas ponovno vabimo na delni občni zbor,ki bo tokrat bližje štajerskim in prekmurskim članom.

 

Dnevni red delnega Občnega zbora DLS

 

ki bo v torek 16. 6. 2020 s pričetkom ob 11. uri v prostorih doma

prostovoljnega gasilskega društva  Radvanje na Lackovi 6. v Mariboru

 

 

1. Otvoritev  Občnega zbora-nagovor predsednika DLS

 

 

2.  Izvolitev delovnega predsedstva

       

 

3. Izvolitev organov Občega zbora :

        

          a. verifikacijske komisije

        

          b. zapisnikarja

 

          c. dveh overovateljev zapisnika

 

      4. Poročilo predsednika o  delu v 2019

 

5. Predlog zaključnega računa  za leto 2019

 

6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019

 

7. Razprava o poročilih in glasovanje

 

8. Program dela DLS in finančni nart za leto  2020

 

9. Podelitev priznanj jubilantom

 

10. Razno

 

Po zaključku Občnega zbora bomo organizirali še družabno srečanje.

 

Še namig: osebne avtomobile lahko parkirate na drugi strani Streliške ceste  pred

bližnjim supermarketom Tuš.

 

                                                                                                                  Predsednik DLS:

                                                                                                      

                                                                                                                          Ivan Košak