Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Preklic predvidenega datuma sklica Občnega zbora DLS za leto 2019

Spoštovani člani in dragi prijatelji DLS izredne razmere, ki so nastopile zaradi pandemije korona virusa , sedaj že v večini držav sveta, so tudi v Sloveniji v zelo kratkem času eskalirale do varnostnih omejitev gibanja in zbiranja državljanov, ki jih v času priprave naših Obvestil še nismo mogli predvideti. Laringektomirani smo v vseh pogledih vladnih omejitev del kritične populacije zaradi tveganja dihanja skozi traheostomo, ostalih obolenj, starosti itd. Tako, da smo dolžni preklicati prejšnji predvideni datum Občnega zbora DLS na dan petek 27.3.2020. Nadzorni odbor je zaključni računa sicer že obravnaval, Občni zbor in ostali organi pa ga bodo sprejemali kasneje , ko bodo varnostne omejitve to omogočale. Takšno ravnaje je skladno z navodili, ki jih je invalidskim in humanitarnim posredoval AJPES, ki predvideva oddajo elektronskih poročil v predpisanih rokih izvedbo in potrjevanje na Občnih zborih , pa kasneje, ko bo to mogoče.

Za IO DLS:

Ivan Košak

V Ljubljani, 20.3.2020