Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Članarina za leto 2020

 

 

Članarina za leto 2020 znaša za  :

 

 Člane                       12,00 EUR

 Podporne člane       25,00 EUR

 

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju,lahko naslovijo vlogo za oprostitev članarine.Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da so mesečno v letu 2019 prejemali dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  bodo lahko uveljavljali subvencionirano kotizacijo za program psihosocialne rehabilitacije, oziroma za programe, opredeljene s sklepi IO DLS .

 

Članarino in podporno članarino lahko nakažete na:

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

     

              

                                                                                                          Izvršni odbor DLS