Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabimo vas v program Psihosocialne rehabilitacije v

Sol Katoro Plava laguna od 30.6.2019 do 7.7.2019

Z željo, da letos čim prej evidentiramo interes za vključitev letošnji program Psihosocialne rehabilitacije, ponujamo članom možnost prijave v program preko interneta. Ta prijava ima predvsem evidenčen pomen, saj jo boste kasneje (po prejemu natisnjenih prijavnic) potrdili pisno prijavo, ki je nujna predvsem zaradi finančnih posledic, (glej spodnjo tabelo škode). Z zanesljivo prijavo boste pomagali pri organizaciji programa in se po drugi strani izognili neljubim finančnim posledicam. Prijave in vplačila bomo predvidoma zaključevali 25.5.2019. Zato prosimo člane,da striktno upoštevajo navedeni rok.

 

Program Psihosocialne rehabilitacije bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 90 udeležencev. Pri vključevanju v program imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da število udeležencev preseže imenovano omejitev se izbor vrši na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd. Predlog izračunane kotizacije temelji na sprejetem finančnem načrtu zagotovljenem s pogodbo FIHA, kar pa seveda avtomatsko ne pomeni,da bo le -ta tudi realiziran v dogovorjeni višini. Zato si Izvršni odbor društva pridržuje pravico, da v primeru izrednega izpada prilivov udeležence obvesti o spremembi kotizacije, oziroma v skrajnem primeru program preoblikuje, seveda pa udeležencem vrne vplačano kotizacijo.

Jedro ponudbe sestavljajo sobe za dva in več udeležencev. Agencija razpolaga tudi z večjimi prostori in stimulira sobivanje tako, da se osnovna cena v sobi za tretjo in več osebo zniža za 8 eur. Torej se splača, če se za sobivanje odločita npr. trije laringektomirani, saj se znižanje lahko dogovorno razporedi na vse udeležence. Vsekakor pa Vam ne moremo priporočiti najema (single use), torej bivanja posameznika v sobi, ki je namenjen za tri osebe, saj se v tem primeru cena poveča za več kot 100%. Hkrati moramo člane opozoriti, da agencija posebej strogo obračunava škodo zaradi odpovedi oziroma neprihoda gostov, ki so rezervirali bivanje, pred dogovorjenim rokom in v odstotku od pogodbene vrednosti po spodnji tabeli :

 

 

3-1 dnevi ali neprihod gosta (NO SHOW)

4-9 dni

10-14 dni

15-29 dni

100%

75%

50%

25%

Zaradi tega vsi zneski kotizacije vključujejo stroške razširjenega zavarovanja rizika odpovedi. Kar pomeni, da v primeru nepričakovane bolezni in upravičenih razlogov: poškodbe, obsežne škode na domu, prometne nesreče na poti, itd. ne boste izgubili celotnega vplačanega zneska ampak le odbitno franšizo, ki predvidoma znaša 50 eur.


 


 

Zneski kotizacij v spodnji tabeli pokrivajo paket 7. polpenzionov po osebi.

 


Subvencionirani

laringektomirani

Člani in zakonci

oziroma spremljevalci

Podporni člani

Ostali

Bivanje in

lastni prev.

Bivanje in

avtobus. prev.

Bivanje in

lastni prev.

Bivanje in

avtobus. prev.

Bivanje in

lastni prev.

Bivanje in

avtobus. prev.

Bivanje in

lastni prev.

Bivanje in

avtobus. prev.

145

175

200

230

360

390

400

430


V prvem stolpcu so prikazani stroški bivanja v hotelu za posamezno kategorijo udeležencev v primeru, da le -ta prispe na lokacijo z lastnim vozilom, v drugem stolpcu, pa so stroškom bivanja prišteti stroški avtobusnega prevoza. Udeležencem priporočamo, da si uredijo zdravstveno zavarovanje za primer bolezni oziroma poškodbe na Hrvaškem.Prijava je možna tudi preko splente prijavnice ,ki se nahaja na zavihku 'Prijavnice'

Za IO DLS:

Ivan Košak