Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Članarina za leto 2019

 

 

Izvršni Odbor DLS je na 10. seji, dne 4.1.2019 sprejel sklep, da bo  članarina v letu 2019  znašala  za :

 

                           Člane                       12,00 EUR

                           Podporne člane       25,00 EUR

 

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa prosimo, da naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da so mesečno v letu 2018 prejemali dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov  bodo lahko uveljavljali subvencionirano kotizacijo za program psihosocialne rehabilitacije.

 

                 Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

              

                                                                                                          Izvršni odbor DLS