Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Vabimo vas v Program psihosocialne rehabilitacije v hotelu Albamaris

v Biogradu na moru od 23. 6. 2018 - 30. 6. 2018

Program psihosocialne rehabilitacije bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 90 udeležencev . Pri vključevanju v program imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da število udeležencev preseže imenovano omejitev se izbor vrši na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd.

 

, ,

Predlog izračunane kotizacije temelji na sprejetem finančnem načrtu zagotovljenem s pogodbo FIHA, kar pa seveda avtomatsko ne pomeni,da bo le -ta tudi realiziran v dogovorjeni višini. Zato si Izvršni odbor društva pridržuje pravico, da v primeru izrednega izpada prilivov udeležence obvesti o spremembi kotizacije, oziroma v skrajnem primeru program preoblikuje, seveda pa udeležencem vrne vplačano kotizacijo.

V tej številki Obvestil sta priloženi prijavnici za udeležbo v Program psihosocialne rehabilitacije in program Ohranjevanja zdravja prosimo vas ,da ju čim prej izpolnite in vrnete na sedež društva, saj nam število kandidatov za udeležbo v programu, zelo pomaga pri pripravi programa.

To še posebej velja za Program psihosocialne rehabilitacije, saj je organizacija avtobusnih prevozov, ustrezne strukture nastanitvenih prostorov ( kapacitete so omejene), angažiranja strokovnih sodelavce itd. močno odvisna od števila prijavljenih zato vas prosimo, da prijavnice v ta program vrnete na društvo vsaj do 30.5.2018. Prijavnice bomo sprejemali tudi po tem roku vendar bo prednostna lista zaključena s tem datumom in v primeru polne zasedbe mest bodo zamudniki uvrščeni na seznam, le če bo prišlo do odjav. Ker je število enoposteljnih sob oziroma sob z balkonom omejeno, bo vrstni red prijav bo upoštevan tudi pri razporejanju po sobah. V primeru polne zasedbe sob z balkonom bodo prijavljeni razporejeni v sobe brez balkonov in razlika v ceni jim bo vrnjena. Po zaključeni obravnavi bo določena tudi organizacija avtobusnih prevozov in izbrani udeleženci bodo obveščeni o najbližjih možnih vstopnih postajah. Tudi letos lahko plačate kotizacijo v dveh obrokih: prvi ob prijavi in drugi 14 dni pred odhodom.

 

Hotel Albamaris je ocenjen s 3 zvezdicami. Na jugozahodni strani ga obdaja gost borov gozdiček. Od plaže Solina, ki jo prištevajo med najlepše plaže Jadrana, je oddaljen 300m. V bližini (100 m) so športna igrišča (tenis, itd.).Brezplačen Wi-Fi.

 

         Cena pokriva 7 polpenzionov po osebi. V ceno so vključeni stroški nastanitve in rizika odpovedi . Za sobo z balkonom se doplača 10 eur po osebi.

 

 

V prvem stolpcu so prikazani stroški bivanja v hotelu za posamezno kategorijo udeležencev v primeru, da le -ta prispe na lokacijo z lastnim vozilom, v drugem stolpcu, pa so stroškom bivanja prišteti stroški avtobusnega prevoza. Število enoposteljnih sob in sob z balkonom je omejeno . Udeležencem priporočamo, da si uredijo zdravstveno zavarovanje za primer bolezni oziroma poškodbe  na Hrvaškem.

 

 

 

 

 

, ,