Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izvršni Odbor DLS je na 4. seji, dne 21.12.2016 sprejel sklep, da se članarina za leto 2017 ne spremeni in ostanejo zneski :

Člani 10,00 EUR

Podporni člani 22,00 EUR

 

Laringektomirane člane v težjem socialnem položaju, pa naprošamo, naj naslovijo prošnjo za oprostitev članarine.

Laringektomirani člani v težjem socialnem položaju, ki bodo društvu predložili potrdilo, da mesečno v letu 2016 prejemajo dohodke enake ali nižje od 460,00 evrov bodo lahko uveljavljali subvencionirane kotizacije.

 

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487

 

Izvršni odbor DLS