Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Društvo že od svojega nastanka izdaja zloženke, brošure in občasne publikacije. Posebno mesto med  standardnimi  oblikami  obveščanja članstva in javnosti zavzema izdajanje društvenega glasila Obvestila, ki ga društvo mesečno izdaja že skoraj 25 let in ga člani društva prejemajo brezplačno na dom.

 

Poleg drugih funkcij informiranje predstavlja povratno zanko, ki lahko s poredovanjem ocen in mnenj članov učinkovita prispeva k boljši organizaciji društvenih programov.

V društvenem glasilu poleg tekočega obveščanja članov o poteku socialnih programov, ocen članov o kvaliteti posameznih programov in njihovih odzivov na aktualno  društveno dejavnost, objavljamo tudi povsem strokovne prispevke, ki zadevajo najnovejše ugotovitve zdravljenja bolezni (raka grla) in sodobne ugotovitve celovite psiho-socialne rehabilitacije.

 

Društvo mesečno izdaJa glasila (Obvestila za mesec julij in avgust, običajno izidejo kot dvojna številka v povečanem obsegu). Prva številka Obvestil je izšla maja 1992.

DLS občasno izdaja letake, zloženke in drugo informativno literaturo.

 

Društvo skrbi tudi za izdajanje brošure Tudi brez grla je vredno  živeti, avtorja dr. Vinka Kambiča. Knjižica  je edino tiskano gradivo v slovenščini, ki bolnika v poljudnem jeziku seznani s posledicami laringektomije ter ga hkrati  poskuša motivirati za čim hitrejšo celovito rehabilitacijo.

 

 

Publikcaija je na voljo tudi v spletni različici na tej spletni strani

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.