Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Program učenja nadomestnega govora je temeljni program društva in se izvaja praktično od njegove  ustanovitve,  torej že več kot dobrih dvajset let. Program je namenjen učenju različnih tehnik nadomestnega govora, ki ga morajo osvojiti laringektomirani po zaključeni zdravstveni terapiji s ciljem, da ohranijo in na novo vzpostavijo medsebojno komunikacijo.

 

Zaradi ugodnega vpliva klime (z visoko relativno vlažnostjo) v rehabilitaciji laringektomiranih se program izvaja na primorski lokaciji. Spričo omejenih sredstev program izvajamo v pred oziroma posezonskem času spomladi in jeseni navadno v hotelskih kapacitetah. Tečaj nadomestnega govora  traja 6 dni. Poleg tega  v  program vključujemo še partnerje ali sorodnike laringektomiranih. Zanje so namenjene posebne delavnice za psihosocialno osveščanje in sprostitev, za vse udeležence pa so organizirane različne skupne aktivnosti.

Udeleženci  so  pri učenju nadomestnega govora razdeljeni v dve skupini, ki  jih vodita logopeda-specialista, ki sta bolnike  spremljala že na obeh ORL klinikah v zaključni fazi zdravljenja.  V programu sodelujejo tudi  pomočniki logopedov, dobro rehabilitirani prostovoljci DLS, ki obvladajo nadomestni govor.

 

Unčikovito obvladanje vsaj ene tehnike nadomestnega govora je predpogoj za „ponovno vrnitev laringektomiranega v normalno, družabno in družinsko življenje.“

Skupina je namenjena partnerjem in svojcem laringektomiranih. Zanje so namenjene posebne delavnice o psihosocialnem ozaveščanju in tehnikah sproščanja. Podpora družinskih članov laringektomiranega je za uspešno in celovito rehabilitacijo odločilnega pomena.

 

-A A +A

Error | Društvo laringektomiranih Slovenije

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.