OSTALI ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA
BRANKO BUBNIČ , HRVATINI 115, 6280 ANKARAN, tel. 031 610 110
STANISLAV FABIJAN, PREDMEJA 23, 5270 AJDOVŠČINA, tel. 05 364 94 41
MIRAN KRISTAN , ALOJZA TRAVNA 21, 4270 JESENICE, tel. 041 608 718
GEZA LEPOŠA, ŠERCERJEVO NAS.4, 9000 MURSKA SOBOTA, tel. 031 215 514
BRANKO MOTOH, OTEMNA 12, 3201 ŠMARTNO V ROŽ.DOLINI, tel. 041 371 452
PETOVAR JOŽICA , BEVKOVA UL. 3, 2000 MARIBOR - TEZNO, tel. 040 602 996