ČLANI NADZORNEGA ODBORA DLS
SLAVKO DOBELŠEK, NOVE LOKE 4, 3330 MOZIRJE, tel. 031 396 650
FAHIRA HLAJ, GASILSKA 14, 6000 KOPER, tel.031 396 650
PAVEL KALAN, HRUŠICA 64, 4276 JESENICE, tel. 031 271 012
JANEZ KÖVEŠ, STRNČKA 12, 9220 LENDAVA, tel. 02 576 13 25
BRANKO ŠTUPAR , POVHARSKA 10, 2312 OREHOVA VAS, tel. 041 622 721