Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 • Dne 5. aprila 2018 sem bil naročen na kontrolni pregled na kliniki in zato bolj po golem naključju prisoten na kratki slovesnosti. Kipar g. Vojc Sodnikar je bil leta 2004 operiran na kliniki, operacijo je opravil dr. A. Aničin in umetnik je v zahvalo za uspešno zdravljenje kliniki podaril svojo skulpturo. Če sklepam po biografskih podatkih, ki jih je moč zaslediti o g. Vojcu Sodnikarju na njegovi spletni strani, je najbrž precej skromen človek. Pravzaprav smo o njem največ izvedeli od ga. Petre Vencelj, ki ga je uvodoma na prireditvi kratko predstavila . Ga. Petra Vencelj je umetnostna kritičarka in predavateljica,ki je tudi sama zaljubljena v kamen, saj se je v času študija ukvarjala z alpinizmom ter prostim plezanjem in bila celo dvakrat razglašena za najboljšo plezalko v državi.

 •  

  Vabimo vas v Program psihosocialne rehabilitacije v hotelu Albamaris

  v Biogradu na moru od 23. 6. 2018 - 30. 6. 2018

  Program psihosocialne rehabilitacije bo letos potekal pod enakimi pogoji kot lani, oziroma skladno s kriteriji, ki jih je oblikoval IO DLS na 6. seji 25.4.2012. Če kratko povzamemo bistvene določbe in omejitve. Z namenom, da bi zagotovili razmeroma nizke kotizacije je udeležba v tem programu omejena na okrog 90 udeležencev . Pri vključevanju v program imajo prednost laringektomirani člani in njihovi spremljevalci, ostali člani pa le v primeru prostih kapacitet. V primeru, da število udeležencev preseže imenovano omejitev se izbor vrši na osnovi kriterijev, ki jih je sprejel IO in upoštevajo: socialni položaj, post - operativno stanje, pogostost udeležbe itd.

   

  , ,
 • VABIMO VAS NA OBČNI ZBOR DLS

   

  ki bo v sredo 28. 3 . 2018 v društvenih prostorih na Parmovi 53 v Ljubljani

  s pričetkom ob 10. uri

 •  

  Klinika ORL v Ljubljani vabi laringektomirane in njihove svojce k udeležbi in sodelovanju v skupino za samopomoč, ki je v kletnih prostorih ORL klinike. Na skupini sodelujeva tudi predstavnika društva laringektomiranih Slovenije, M. Tomšič in M.Kristan.

  Skupina se zbere vsak torek , ob 11.uri (razen v primeru praznika), pod strokovnim vodstvom mag.Petre Bavčar, univ.dipl.psih., spec.klin.psih. in logopedinja Rozalija Kušar.

Ostale platforme Društva laringektomiranih Slovenije: